Imatges a distància

 

Fotografia, texte
Sèrie de 2 postals  
Impressió en injecció de tinta sobre paper mate
10x15cm
2020